Osłona na krawędź blachy OKB®

Osłony krawędzi OKB® wykonujemy z bezołowiowego i bezkadmowego PCV. Ich przekrój jest w kształcie litery U. Odpowiednio dobrane do grubości blachy pewnie trzymają się krawędzi bez potrzeby przyklejania. Zapewniają dobrą osłonę i pewną izolację.

Produkowane przez nas osłony nie reagują na działanie olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu i konserwacji aparatów i urządzeń elektrycznych.

Osłony krawędzi OKB® są samogasnące i przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581 metoda VW-1, potwierdzony przez Test Report.

 

Zastosowanie:

Jako zabezpieczenie kabli, linek i przewodów przed uszkodzeniem. Stosowane do ochrony kabli w przepustach w ściankach z blachy, do ochrony nieobrobionych krawędzi z blach i szkła, do uszczelniania pokryw, drzwiczek itp. Także jako kolorowy element dekoracyjny na brzegach elementów.

 

Kolory:

Czarny, biały, czerwony, szary, niebieski, żółty, fioletowy lub inne na zamówienie.

 

Temperatura pracy:

od -30 oC do +70 oC.

 

Zakres grubości blach:

od 0,4mm do 6mm

 

Uwagi:

Na zamówienie wykonujemy osłony OKB® na dowolną grubość blachy z przedziału 0,5 do 7mm. Wykonujemy także osłony o profilu umożliwiającym łączenie dwóch płyt w płaszczyźnie lub pod kątem.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Osłony Krawędzi Blachy OKB® i OKB®-N produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze osłony krawędzi blachy posiadają badania i atesty:

 

 

Osłona Krawędzi Blachy OKB

Tabela prezentująca typowe wykonania osłon OKB® z ich podstawowymi wymiarami.

TYP GRUBOŚĆ BLACHY
[mm]
ORIENTACYJNE
WYMIARY
[mm]
A B
OKB-0.5 0.4-0.6 4 6
OKB-1 0.7-1.1 4.5 8
OKB-1.5 1.2-1.6 5 9
OKB-2 1.7-2.2 5.5 10
OKB-2.5 2.3-2.6 6 12
OKB-3 2.7-3.3 6.5 13
OKB-4 3.4-4.3 7 14
OKB-5 4.4-5.3 9.5 19
OKB-6 5.4-6.5 11 22

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant