Oznaczniki typu DK®-Z5 i DK®-Z6

DO OZNACZANIA TORÓW PRĄDOWYCH, ZŁĄCZEK JEDNOTOROWYCH, ZACISKÓW MONTAŻOWYCH, ZŁĄCZEK SZYNOWYCH

Z NIEŚCIERALNYM NADRUKIEM
SAMOGASNĄCE

Produkowane przez nas oznaczniki typu DK® są odporne na działanie paliw, olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu aparatów i urządzeń elektrycznych. Nadruk na oznacznikach wykonujemy z użyciem specjalnej technologii, gwarantującej trwałość i nieścieralność napisów. 

Oznaczniki te nie zawierają kadmu i ołowiu i posiadają właściwości samogasnące. Przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581 metoda VW-1, potwierdzony przez Test Report.

Na oznacznikach DK®-Z5 (szerokość 5mm) oraz DK®-Z6 (szerokość 6mm) umieszczone mogą być maksymalnie 3 symbole o dowolnej treści.

 

Zastosowanie:

Oznaczniki DK® mogą być stosowane do adresowania zacisków i złączek produkowanych m.in. przez: 
SIAE "POKÓJ" w Łodzi, 
SIMET SA w Jeleniej Górze, 
ELEKTROBUDOWA w Mikołowie, 
PHOENIX-CONTACT (złączki typu UK-2,5 B), 
WEIDMULLER (złączki serii SAK), 
ENTRELEC (złączki typu MA 2,5/5) 
i wielu innych producentów.

 

Kolory:

Oznacznik - biały, żółty lub inny na zamówienie
Nadruk - czarny lub inny na zamówienie

 

Temperatura pracy:

od -30oC do +100oC

 

Sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe dla wykonań typowych zawiera 1000, 500 lub 250 sztuk oznaczników z takim samym symbolem w postaci naciętej taśmy z możliwością odrywania pojedynczych sztuk.
Oferujemy także oznaczniki w postaci naciętych taśm z powtarzającymi się sekwencjami po 10 kolejnych cyfr np. 101,102,103, ..., 110, 101,102, ... itd. (patrz tabela poniżej)

 

Inne wykonania:

Na życzenie zamawiającego wykonujemy oznaczniki o innych nadrukach, w innych kolorach i do innych typów złączek jednotorowych.

Dostępne są również oznaczniki czyste - bez nadruku - do samodzielnego opisywania.

Uwagi:

Wersje oznaczników dla innych złączek (PHOENIX CONTACT, WEIDMULLER, itp.) różnią się nieznacznie wymiarami, prosimy więc w zamówieniach podać typ złączki, do której będzie stosowany oznacznik.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Oznaczniki produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze oznaczniki posiadają badania i atesty:
  • Biura Badawczego Jakości - SEP
  • Odporność na palenie wg UL 1581:2001 metoda VW-1
  • Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC nr 60.227-BBJ-SEP
  • Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk
  • Energoprojektu - Poznań
  • Polskiego Rejestru Statków
  • (więcej informacji)

 


Tabela prezentująca dostępne rodzaje i zakresy nanoszonych symboli.

SYMBOLE NA OZNACZNIKACH
WYKONANIE STANDARDOWE  0, 1, 2, 3 ........9
A, B, C, D........Z
a, b, c, d...........z
L1, L2, L3, PE, PEN
inne znaki na życzenie
cyfry
duże litery
małe litery
symbole
znaki
WYKONANIE SPECJALNE NA ZAMÓWIENIE 1, 2, 3, 4............10
11, 12, 13.........20
21, 22, 23.........30
391, 392.........400
10, 20, 30.......100
Uwaga: oznaczniki
DK-Z5 zawierają
liczby 1 - 100
paski po 10 oznaczników


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant