Oznaczniki typu MZ-AS

 

DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I KABLI PRZEZNACZONE DO ADRESOWANIA SAMODZIELNEGO

Oznaczniki  typu MZ-AS wykonane są z materiałów izolacyjnych (PCV elektrotechniczne). Przekrój oznacznika jest zamknięty. Specjalnie zaprojektowany kształt i sprężystość materiału zapewniają stabilność i zapobiegają przesuwaniu się oznacznika po przewodzie. 

 

Oznaczniki MZ-AS oferujemy w 3 typach o rozmiarach podanych w tabeli poniżej i długościach 10, 15, 20, 25 i 30mm.  

Zwiększona długość oznaczników MZ-AS pozwala umieszczać na nich opisy wieloznakowe.  Opisy można wykonać wodoodpornym pisakiem lub specjalną drukarką. 
Napisy można umieszczać na górnej lub bocznej płaszczyźnie oznacznika.

 

Zastosowanie:

Znakowanie kabli i przewodów elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych w różnych urządzeniach.

 

Kolory:

Oznacznik -  biały (powierzchnia do opisu matowa), żółty oraz inne kolory na zamówienie.

 

Temperatura pracy:

od -30oC do +80oC

 

Sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe zawiera 100 sztuk oznaczników.

 

Na zamówienie istnieje możliwość wykonania trwałego i nieścieralnego nadruku wieloznakowego zgodnie z dostarczoną specyfikacją.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Oznaczniki produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

 

 

Tabela prezentująca dostępne typy oznaczników serii MZ-AS z ich podstawowymi wymiarami oraz zakresami średnic i przekrojów przewodów, które mogą być nimi opisywane.

 
TYP KSZTAŁT ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU
[mm]
DLA PRZEWODÓW O PRZEKROJU W ZAKRESIE
[mm2]
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
[szt.]
ORIENTACYJNE WYMIARY
OZNACZNIKA
[mm]
SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
MZ-AS1 2,5 - 4 0,5 - 2,5 100 3,5 5,6
MZ-AS2 3,5 - 6 2,5 - 10,0 100 5 7,6
MZ-AS3 4,5 - 9 4,0 - 16,0 100 7,5 8,6

 

 

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant