Oznaczniki typu MZ-E

DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I KABLI Z ETYKIETKĄ DO INDYWIDUALNEGO OPISU

Oferowane przez nas oznaczniki MZ-E wykonane są z przezroczystego, elastycznego PCV. Posiadają przekrój zamknięty i kieszonkę na etykietkę. Odpowiedni kształt i sprężystość zapewniają stabilność na przewodzie i zapobiegają przesuwaniu się oznacznika. Etykietkę można wsunąć w kieszonkę przed lub po nałożeniu oznacznika na przewód. 

Oznaczniki MZ-E dostępne w 4 rozmiarach. Długość oznaczników wynosi 21mm. Wielkość etykietki nie zmienia się i jest taka sama dla wszystkich rozmiarów oznaczników. Etykietki można opisywać ręcznie lub przy pomocy drukarki (igłowej lub laserowej). 

Zastosowanie:

Znakowanie kabli i przewodów elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych w różnych urządzeniach.

Kolory:

Oznacznik - przezroczysty, bezbarwny

Etykietka - biała lub żółta

Temperatura pracy:

od -30oC do +70oC

Sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe zawiera 200 sztuk oznaczników tego samego rozmiaru.
Opakowanie oznaczników nie zawiera etykiet. Etykiety dostępne są osobno w formie arkusza formatu A4. Jeden arkusz zawiera 594 etykiety.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Oznaczniki produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Tabela prezentująca typowe wykonania oznaczników serii MZ-E z ich podstawowymi wymiarami oraz zakresami średnic i przekrojów przewodów, które mogą być nimi opisywane.

TYP KSZTAŁT ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU
[mm]
DLA PRZEWODÓW O PRZEKROJU W ZAKRESIE
[mm2]
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
[szt.]
DŁUGOŚĆ 
OZNACZNIKA
[mm]
MZ-E-02 1,3 - 3 0,25 - 1,5 200 21
MZ-E-10 2,5 - 5 1,5 - 4,0 200 21
MZ-E-20 4 - 10 2,5 - 16,0 100 21
MZ-E-30 8 - 16 16,0 - 70,0 50 21


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant