Oznaczniki typu MZ/W

 

OZNACZNIKI O ZMNIEJSZONEJ SZEROKOŚCI DO WSPÓŁPRACY ZE ZŁĄCZKAMI WAGO

Z NIEŚCIERALNYM NADRUKIEM
WYKONANE Z MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
NIE PRZESUWAJĄCE SIĘ PO PRZEWODZIE

Z chwilą, kiedy do dostępnych krajowych złączek jednotorowych dołączyły złączki szynowe typu WAGO, powstała potrzeba stworzenia oznaczników o zmniejszonej szerokości, umożliwiających adresowanie gęsto ułożonych przewodów.

Produkujemy oznaczniki tego typu:

 • W wykonaniu MZ-O/W i MZ-1/W o długości 4,8mm i szerokości 4,8mm.
  Napis: pojedyncza cyfra, litera lub znak (w.g. tabeli)
 • W wykonaniu MZ-2/W o szerokości 5,8 mm na większe przekroje żył przewodów (4, 6, 10mm2) do szerszych złączek
 • Jako KOŃCÓWKI ADRESOWE o profilu MZ-O/W, MZ-1/W lub MZ-2/W i długościach 10, 15, 20, 30 i 40mm z nadrukiem wieloznakowym o ustalonej treści.
 • Czyste bez napisów do samodzielnego, ręcznego opisu.

 

Pozostałe parametry techniczne: temperatura pracy, właściwości, symbole na oznacznikach, kolory i sposób pakowania są analogiczne jak dla oznaczników typu MZ®.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Oznaczniki produkowane są zgodnie z wymogami:

 • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze oznaczniki posiadają badania i atesty:
 • Biura Badawczego Jakości - SEP
 • Odporność na palenie wg UL 1581:2001 metoda VW-1
 • Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC nr 60.227-BBJ-SEP
 • Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk
 • Energoprojektu - Poznań
 • Polskiego Rejestru Statków
 • (więcej informacji)

 

Oznaczniki typu MZ do złączek WAGO 

Tabela prezentująca typowe wykonania oznaczników serii MZ/W z ich podstawowymi wymiarami oraz przykładowymi typami i rozmiarami przewodów, które mogą być nimi opisywane.

TYP KSZTAŁT PRZYKŁADOWY TYP PRZEWODU PRZEKRÓJ ŻYŁY
[mm2]
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU [mm]
WYMIARY
OZNACZNIKA [mm]
a
h
l
MZ-0/W TLY,TDX
DY500
LgY500
0,05-0,75
0,35-0,75
0,35-0,5
0,9 - 2,5
4,8
3
4,8
MZ-1/W DY 500
LgY750
LY500
0,5-2,5
0,35-1,5
0,35-2,5
1,8 - 3,5
4,8
7
4,8
MZ-2/W DY750
LgY 750
LY 750
1,5-10,0
1,0-6,0
0,75-10,0
3,0 - 6,5
5,8
9
5

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant