Oznaczniki typu MZ®

 

DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I KABLI

Z NIEŚCIERALNYM NADRUKIEM
WYKONANE Z MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
NIE PRZESUWAJĄCE SIĘ PO PRZEWODZIE

Produkowane przez nas znaczniki typu MZ® są odporne na działanie paliw, olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu aparatów i urządzeń elektrycznych. Nadruk na oznacznikach wykonujemy z użyciem specjalnej technologii, gwarantującej trwałość i nieścieralność napisów.

Materiał, z którego wykonujemy oznaczniki, nie zawiera kadmu i ołowiu.
Nasze oznaczniki posiadają właściwości samogasnące. Przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581 metodą VW-1, potwierdzony przez Test Report.  

Oznaczniki typu MZ® produkujemy na podstawie patentu na wynalazek i wzoru użytkowego. Chronione są znakiem towarowym.

 

Zastosowanie:

Znakowanie kabli i przewodów elektrycznych, teletechnicznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych w różnych urządzeniach.

 

Kolory:

Oznacznik - żółty, czerwony, niebieski, zielony lub inne na zamówienie
Nadruk - czarny lub inny na zamówienie

 

Temperatura pracy:

od -30oC do +100oC

 

Sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe dla wykonań typowych zawiera 1000, 500 lub 250 sztuk oznaczników z takim samym symbolem w postaci naciętej taśmy z możliwością odrywania pojedynczych sztuk.

Oznaczniki typu MZ®  dostępne są także jako Zestawy Instalacyjne. zawierające po 30 sztuk oznaczników o tym samym symbolu.

 

Inne wykonania:

Produkujemy również oznaczniki:

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Oznaczniki produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze oznaczniki posiadają badania i atesty:
  • Biura Badawczego Jakości - SEP
  • Odporność na palenie wg UL 1581:2001 metoda VW-1
  • Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC nr 60.227-BBJ-SEP
  • Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk
  • Energoprojektu - Poznań
  • Polskiego Rejestru Statków
  • (więcej informacji)

 

Oznaczniki typu MZ

Tabela prezentująca dostępne rodzaje i zakresy nanoszonych symboli.

 
SYMBOLE NA OZNACZNIKACH
WYKONANIE STANDARDOWE  0, 1, 2, 3 ........9
A, B, C, D........Z
a, b, c, d...........z
L1, L2, L3, PE, PEN
cyfry
duże litery
małe litery
symbole
znaki
WYKONANIE SPECJALNE NA ZAMÓWIENIE 1, 2, 3, 4............10
11, 12, 13.........20
21, 22, 23.........30
391, 392.........400
10, 20, 30.......100
paski po 10 oznaczników
NADRUKI DOWOLNE NA ZAMÓWIENIE do 12 różnych znaków na jednym oznaczniku w/g wymagań zamawiającego cyfry
duże litery
małe litery
symbole
znaki 

 

 

Tabela prezentująca standardowe wykonania oznaczników serii MZ® z ich podstawowymi wymiarami oraz przykładowymi typami i rozmiarami przewodów, które mogą być nimi opisywane.

 
TYP
KSZTAŁT
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU
[mm]
PRZYKŁADOWY
TYP PRZEWODU
PRZEKRÓJ ŻYŁY
[ mm2]
WYMIARY
OZNACZNIKA [mm]
a
h
l
MZ-0

1,1 - 2,5
DY 500
TLY
LgY 750
0,35-1,0
0,15-0,5
0,35-0,5
6
3
5
MZ-1

1,7 - 3,5
DY 500
LgY 750
DY 750
0,75-2,0(4)
0,35-2,5
0,5-2,5
6
7
5
MZ-2
3 - 6,5
DY 500
LgY 750
DY 750
2,5-10
1,5-6
2,5-6(10)
7
9
5
MZ-3
6 - 10,5
ALY 750
LgYd 750
YLY 1kV
16-35
6-25
1-10
10
16
5
MZ-4
10 - 16
LY 750
LgY750
YLY 1kV
25-95
(16)25-70
10-35(50)
15
21
5
MZ-5
15 - 20
ALYd 750
LY 750
LgY 6kV
YLY 1kV
70-150
70-150
10-35
35-70(95)
16
25
5
(*) w nawiasach wielkości graniczne

 

 

Tabela ułatwiająca dobór oznacznika do średnicy zewnętrznej przewodu.

 

 

 

 

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant