System Adresowania Kabli Światłowodowych i Elektrycznych

 

Liczna rodzina produkowanych przez nas oznaczników pozwala dobrać odpowiednie typy MZ® do adresowania różnych średnic kabli i tub światłowodowych.
Na grubsze kable i wiązki tub wykorzystuje się znaczniki o większych wymiarach (np. MZ-4 lub MZ-5). Cieńsze kable i pojedyncze tuby adresujemy oznacznikami jedno- lub wieloznakowymi, np. MZ-0 lub MZ-1 (patrz tabela).

Do adresowania kabli i wiązek kabli można zastosować także taśmy kablowe różnej długości z założonymi oznacznikami wieloznakowymi. W ten sposób można utworzyć napisy zawierające szereg informacji:

 • typ kabla,
 • właściciel,
 • relacja,
 • wykonawca, itp.

  Zastosowanie naszych oznaczników zapewnia:

 • trwały, nieścieralny nadruk,
 • odporność na najtrudniejsze warunki klimatyczne, i środowiskowe potwierdzone atestem BBJ-SEPoraz zgodnością z normą europejską IEC,
 • odporność na palenie (samogaśnięcie)
 • bogatą kolorystykę oznaczników (11 kolorów),
 • stabilność na kablu,
 • temperatura pracy od -30oC do +80 oC.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Oznaczniki produkowane są zgodnie z wymogami:

 • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze oznaczniki posiadają badania i atesty:
 • Biura Badawczego Jakości - SEP
 • Certyfikat Zgodności z Normą Europejską IEC nr 60.227-BBJ-SEP
 • Centrum Techniki Okrętowej - Gdańsk
 • Energoprojektu - Poznań
 • Polskiego Rejestru Statków
 • (więcej informacji)

 

 System Adresowania Kabli i Przewodów - oznaczniki

System adresowania kabli i przewodów - opaski


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant