Tabliczki Identyfikacyjne

DO OZNACZANIA KABLI I PRZEWODÓW

Tabliczki identyfikacyjne TI wykonane są z poliamidu 6 (STILAMID S-27), materiału odpornego na większość substancji chemicznych stosowanych w technice i obecnych w środowisku naturalnym (z wyjątkiem kwasów).

Mocuje się je do kabli lub wiązek kablowych przy pomocy opasek zaciskowych (taśm kablowych OTK).

Dzięki wielu otworom mocującym można je przytwierdzić wzdłuż lub w poprzek wiązki. Znaki identyfikujące można nanosić przy pomocy specjalnych pisaków (powierzchnia tabliczek jest zmatowiona, dla lepszej przyczepności tuszu), albo przez cechowanie termiczne - wypalanie (zalecane) dające gwarancję "wiecznej" trwałości znakowania.

 

Oferujemy tabliczki w dwóch rozmiarach 80mm x 50mm i 80mm x 25mm z tolerancją wymiarów +/- 0.2mm.

Można u nas zamawiać tabliczki:

  • czyste, do samodzielnego opisu sprawdzonymi pisakami wodoodpornymi
  • z nadrukiem (naniesionym termicznie) według wcześniej dostarczonej i ustalonej treści.Napis może zawierać maksymalnie 4 linijki po 20 znaków w tym spacje)

 

Zastosowanie:

Tabliczki identyfikacyjne są przeznaczone do znakowania kabli i przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych. Przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami stosowane są do adresowania kabli ziemnych, wzdłuż ich trasy przy mufach oraz z każdej strony przepustu kablowego. Rozmiar tabliczki pozwala umieścić na niej wszystkie wymagane informacje: napięcie nominalne sieci, oznaczenie ciągu kablowego, typ i przekrój kabla, rok budowy linii oraz nazwę operatora sieci.

 

Kolory:

Tabliczka - biała (RAL 9003) lub inna na zamówienie.
Napis - czarny

 

Temperatura pracy:

od -30oC do +80oC

 

Sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe zawiera 50 sztuk tabliczek.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Tabliczki identyfikacyjne TI produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze tabliczki identyfikacyjne posiadają badania i atesty:
  • Centrum Techniki Okrętowej nr RO-01/B-145 dotyczące wpływu promieniowania UV, związków siarki w powietrzu i mycia - na czytelność napisów tabliczek identyfikacyjnych
  • PK-18/07 Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności
  • Zgodne z normą telekomunikacyjną ZN-95/TPSA-022/T

 

 

Tabela prezentująca dostępne rodzaje i zakresy nanoszonych symboli.

 
SYMBOLE NANOSZONE NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE
0, 1, 2, ... 9 cyfry
A, B, C, ... Z litery duże
a, b, c, ... z litery małe
L1, L2, L3, PE symbole
znaki

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant