Taśmy Kablowe OTK

 

DO KRĘPOWANIA I MOCOWANIA RÓŻNYCH ELEMENTÓW

 

Taśmy OTK wykonane są z poliamidu. Są odporne na grzyby, pleśnie, wodę morską, oleje, smary, rozpuszczalniki.  Wyposażone są w głowicę zapinkową i profil zębatkowy na całej długości. Przy naciąganiu taśmy część przegubowa głowicy zaklinowuje się w uzębieniu. Tak utworzona pętla nie daje się już zluzować.

 

Zastosowanie:

Taśmy kablowe OTK, znane także jako opaski kablowe, przeznaczone są do mocowania wiązki przewodów elektrycznych, węży, rurek, linek, prętów, itp. Stosowane są także do mocowania oznaczników i tabliczek identyfikacyjnych.

 

 

Taśmy kablowe mogą być także wykorzystywane do znakowania, adresowania kabli i przewodów elektrycznych, rur, węży i innych miejsc wymagających opisu - szczególnie opisów zawierających dużą ilość znaków. Po nałożeniu na taśmę kablową (opaskę kablową) produkowanych przez nas pojedynczych lub wielosymbolowych oznaczników typu MZ® uzyskujemy opis (adres, identyfikator) określonej, wymaganej treści.

 

Kolory:

Naturalny (inne kolory na zamówienie)

 

Temperatura pracy:

od -35°C do +85°C (krótkotrwale do +180°C)

 

Sposób pakowania:

Opakowanie jednostkowe zawiera 1000, 500 lub 100 sztuk taśm kablowych tego samego typu.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Opaski taśmy kablowe OTK produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze taśmy kablowe posiadają atesty i badania:
  • OBR Aparatury Manewrowej - Łódź ORAM
  • PK-25/07 Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności
  • (więcej informacji)

 

 

Tabela prezentująca typowe wykonania taśm kablowych z podstawowymi danymi technicznymi.

 
TYP DŁUGOŚĆ
[mm]
SZEROKOŚĆ
[mm]
ROBOCZA ŚREDNICA WIĄZKI
[mm]
WYTRZYMAŁOŚĆ PĘTLI
[kg]
OTK 6 60 3 2 - 10 10
OTK 12 120 4,5 5 - 28 18
OTK 16 160 4,5 5 - 36 18
OTK 20 200 5 6 - 49 22
OTK30 300 5 10 - 79 22

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant