Węże spiralne WS® do wiązkowania, krępowania kabli i przewodów

Polietylenowe węże spiralne produkujemy w zakresie średnic od 3mm do 20mm. Można nimi oplatać wiązki o średnicy od 3mm do 60mm. 

Węże spiralne WS® są odporne na działanie typowych rozpuszczalników, smarów, olejów a także na wodę morską i pleśnie.

 

Zastosowanie:

Dzięki swojej naturalnej sztywności i spiralnemu nacięciu węże WS® doskonale nadają się do wiązkowania, krępowania wiązek przewodów, kabli elektrycznych, teletechnicznych oraz linek,  prętów, rurek, hydraulicznych i pneumatycznych, itd., itp.

Zaletą stosowania węży spiralnych jest możliwość odgałęziania oplatanej wiązki w dowolnym miejscu. 

Węże WS® można także stosować jako zabezpieczenie mechaniczne wiązki, jako zaznaczenie drugiego koloru na przewodach o tej samej barwie

 

Kolory:

Czarny lub inny na zamówienie.

 

Temperatura pracy:

od -30 oC do +70 oC.

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Węże Spiralne produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Węże Spiralne

 

Tabela prezentująca typowe wykonania węży spiralnych wraz z ich wymiarami i zakresami oplatanych wiązek.

 
TYP KOLOR I MATERIAŁ WYMIARY [mm]
ŚREDNICA OPLATANEJ WIĄZKI [mm]
A B C
WS3 PE czarny 3 4 0.5 3 - 10
WS5 5 6 0.6 5 - 20
WS10 10 11 0.9 10 - 30
WS15 15 15 1.0 15 - 40
WS20 20 19 1.3 20 - 60

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant