Węże polietylenowe PE

Węże te wykonujemy z pierwotnego polietylenu i oferujemy w dwóch typoszeregach:

  • dla ustalonej średnicy zewnętrznej (Ø zew. ±0.1mm) dla typowych szybkozłączek (zaciskających się na gołym wężu) produkowanych np. przez OBR Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach lub importowanych.
    Dostępne średnice zewnętrzne: od 3 do 16mm.
  • dla ustalonej średnicy wewnętrznej (Ø wew. ±0.1mm) dla typowych krućców.
    Dostępne średnice wewnętrzne: od 2 do 16mm.

 

Dla obu typoszeregów grubości ścianek mogą wynosić:

0.5, 1.0, 1.5 i 2.0mm w zależności od grubości węża.

 

Zastosowanie:

Węże polietylenowe przeznaczone są do przesyłania sprężonego powietrza, gazów lub oleju, do ochrony mechanicznej i izolacji przewodów, jako osłony przewodów, linek i prętów oraz w krótkich odcinkach do oznaczania kabli i przewodów. 

 

Kolory:

Naturalny (mleczny), biały, czarny, niebieski, zielony, żółty, fiolet, czerwony i szereg innych. Także kolory wg indywidualnych zamówień klienta.

 

Temperatura pracy:

od -10 oC do +40 oC.

 

Maksymalne ciśnienie robocze:

1 MPa (około 10atm).

 

Na zamówienie wykonujemy węże polietylenowe o nietypowych średnicach wewnętrznych lub zewnętrznych  i nietypowych grubościach ścianek. 

 

Zgodność z Dyrektywami WE:

Węże polietylenowe produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Nasze węże polietylenowe posiadają badania i atesty:
Węże polietylenowe

 

Tabela prezentująca typowe wykonania węży polietylenowych (średnice wewnętrzne i zewnętrzne).

 
GRUBOŚĆ ŚCIANKI
0,5mm
GRUBOŚĆ ŚCIANKI
1,0mm
GRUBOŚĆ ŚCIANKI
1,5mm
GRUBOŚĆ ŚCIANKI
2,0mm
Ø 3/2  Ø 4/2 Ø 8/5 Ø 12/8
Ø 4/3  Ø 5/3 Ø 9/6 Ø 14/10
Ø 5/4  Ø 6/4 Ø 10/7 Ø 16/12
Ø 6/5  Ø 7/5  Ø 11/8 Ø 20/16
Ø 7/6  Ø 8/6  Ø 12/9  
   Ø 9/7  Ø 13/10  
  Ø 10/8 Ø 15/12  
  Ø 12/10    
  Ø 14/12    
  Ø 16/14    

 


© 2004-2024, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant