Zgodność z Dyrektywami WE

Nasze wyroby produkowane są zgodnie z wymogami:

  • Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
  • Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r.

 

Deklaracja zgodności >>>

 

Atesty i certyfikaty

Od początku istnienia naszej firmy stawiamy na jakość produkowanych przez nas wyrobów. Dbamy o to, aby produkty spełniały wymagania norm polskich, europejskich i światowych. Jako pierwsi w Polsce dla naszych węży i koszulek z PCV otrzymaliśmy certyfikat bezpieczeństwa na znak B.  Nasze wyroby (oznaczniki, węże i osłony krawędzi)  także jako pierwsze tego typu przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581 metoda VW-1, potwierdzony przez Test Report.

  

Poniżej krótkie zestawienie atestów i certyfikatów dla naszych produktów: 

 

 

 

2004. Underwriters Laboratories Inc. Odporność na palenie.

W wyniku badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581:2001 przeprowadzonych metodą VW-1 oznaczniki typu MZ® naszej produkcji, wykonane z bezkadmowego, plastyfikowanego polichlorku winylu, przeszły pozytywnie pełny cykl badań. Potwierdza  to Test Report nr TP-03.086/3.

 


2004. Underwriters Laboratories Inc. Odporność na palenie.

W wyniku badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581:2001 przeprowadzonych metodą VW-1 oznaczniki typu DK®/Z5 oraz DK®/Z6 naszej produkcji, wykonane z bezkadmowego i bezołowiowego, plastyfikowanego polichlorku winylu, przeszły pozytywnie pełny cykl badań. Potwierdza  to Test Report nr TP-03.086/2.

 


2004. Underwriters Laboratories Inc. Odporność na palenie.

W wyniku badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581:2001 przeprowadzonych metodą VW-1 węże elektroizolacyjne (koszulki izolacyjne) naszej produkcji, wykonane z bezkadmowego i bezołowiowego, plastyfikowanego polichlorku winylu, przeszły pozytywnie pełny cykl badań. Potwierdza  to Test Report nr TP-03.070/2.

 


2004. Underwriters Laboratories Inc. Odporność na palenie.

W wyniku badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581:2001 przeprowadzonych metodą VW-1 węże elektroizolacyjne (koszulki izolacyjne) naszej produkcji, wykonane z plastyfikowanego polichlorku winylu, przeszły pozytywnie pełny cykl badań. Potwierdza  to Test Report nr TP-03.026/P.

 


2004. Underwriters Laboratories Inc. Odporność na palenie.

W wyniku badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581:2001 przeprowadzonych metodą VW-1 osłony krawędzi OKB® i OKB®-N  naszej produkcji, wykonane z bezkadmowego, plastyfikowanego polichlorku winylu, przeszły pozytywnie pełny cykl badań. Potwierdza  to Test Report nr TP-03.086/4.

 


2002. ZETOM Katowice. Certyfikat na znak bezpieczeństwa B

W wyniku badań przeprowadzonych przez Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" w Katowicach węże elektroizolacyjne (koszulki izolacyjne) naszej produkcji, wykonane z plastyfikowanego polichlorku winylu, otrzymały Certyfikat  nr 25/02 uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B.

 


1998. Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich BBJ-SEP

W wyniku badań przeprowadzonych przez BBJ-SEP w Warszawie oznaczniki typu MZ do przewodów i kabli oraz oznaczniki typu DK do oznaczania torów prądowych złączek jednotorowych, zacisków montażowych, złączek szynowych naszej produkcji, wykonane z plastyfikowanego polichlorku winylu, otrzymały Atest no 2/98/TP.

 

 

 


© 2004-2019, Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant